What else

Workshops      Masterclasses      Stage begeleiding

Een workshop of masterclass van Ariane? Iedereen die met Ariane gewerkt heeft zal beamen dat Ariane enorm
enthousiast en positief is. Ariane is dan ook bij uitstek de geschikte persoon om op een stimulerende manier over haar vak te vertellen en kennis over haar vak over te dragen aan toekomstige beroepsbeoefenaars.

Wist je dat….?
Ariane de HBO-opleiding Cultureel Maatschappelijk Vorming heeft gedaan?
Ariane door het behalen van het attest ‘Instructeur in het Jeugdwerk’ volledig bevoegd is om voor groepen te staan?
Ariane hierdoor enorm veel kennis heeft over zowel sociaal-maatschappelijke als sociaal-culturele thema’s?

Ze is geknipt voor….
….workshops met thema’s als: groepsdynamica, conflicthantering, culturele diversiteit en teambuilding.
…workshops ‘backstage in de kunst- en cultuursector’ op de middelbare school in bijvoorbeeld de CKV les.
…masterclasses ‘organiseren van culturele projecten’ op het MBO met als mogelijke thema’s: organisatie, plannen,
leidinggeven, begroting, communicatie, promotie.
….masterclasses ‘cultureel ondernemen’ op het HBO met als mogelijke thema’s: ZZP’er schap, sponsoring en fonds-
werving, promotie acties, inzet van pers en social media.

Een groep of een stagiaire onderbrengen bij Ariane Allround? Ariane weet hoe zij stagiaires verder kan brengen in hun
ontwikkeling en leert hen stapsgewijs de kneepjes van het vak. Daarnaast is Ariane ontzettend goed in het organiseren
met groepen. Als een spin in het web weet zij ieder individu aan te spreken op zijn of haar individuele talenten en het
beste uit de lerende naar boven te halen.

Ariane heeft de studie Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Utrecht gevolgd en de Minor Wijsbegeerte en Kunstwetenschappen aan de Universiteit van Gent. Daarnaast heeft zij in België het attest ‘Instructeur in het Jeugdwerk ‘ behaald. Ook is zij Assessor in de Proeve van Bekwaamheid SCW.